Untitled 2

~ Erfolgreich / uspešno!

Erfolgreich verlief der Elternsprechtag in der VS. Das Interesse der Eltern war groß. Bewirtung und Flohmarkt wurden sehr gut angenommen.

Danke/Hvala allen Beteiligten!

Dan staršev v LŠ je potekal uspešno. Starši in šolarji 4. razreda so skrbeli za dobro počutje, pecivo in kavico. Dodatno so pa vodili tržnico, pri kateri so starši kar nekaj stvari nakupili za bodočo zimsko sezono.

TERMINE

01 Mai 2021

22 Mai 2021

03 Juni 2021

10 Juli 2021