Untitled 2

~ Branje je kino v glavi/ Lesen ist Kino im Kopf

Pod tem geslom je naša knjižničarka Opetnik Maria postavila stojač s slovenskimi knjigami v dvorano. Vsem v veselje!

Hvala tudi Slovenski študijski knjižnici v Celovcu za darilo.

Unsere Bibliothekarin, Frau Opetnik Maria, hat für die Halle einen Bücherständer mit slowenischer Kinderliteratur gestaltet. Viel Spaß beim Lesen!

Danke auch der Slowenischen Studienbibliothek in Klagenfurt für die Bücher.

Termine:

24 Dez
Weihnachtsferien
Date 24.12.2023 - 06.01.2024