Untitled 2

~ Branje je kino v glavi/ Lesen ist Kino im Kopf

Pod tem geslom je naša knjižničarka Opetnik Maria postavila stojač s slovenskimi knjigami v dvorano. Vsem v veselje!

Hvala tudi Slovenski študijski knjižnici v Celovcu za darilo.

Unsere Bibliothekarin, Frau Opetnik Maria, hat für die Halle einen Bücherständer mit slowenischer Kinderliteratur gestaltet. Viel Spaß beim Lesen!

Danke auch der Slowenischen Studienbibliothek in Klagenfurt für die Bücher.

TERMINE

01 Mai 2021

22 Mai 2021

03 Juni 2021

10 Juli 2021